Home  >  Projects

Central China

Wanda Plaza, Zhengzhou Zhongyuan

Henan Art Center

Wanda Plaza, Zhengzhou Erqi

Wuhan Guanggu Pedestrian Street's Dome

Wanda Han Street Restaurant, Wuhan

Wanda Plaza, Wuhan JingKai

Wuhan Qingchuan Bridge

New World International Trade Building, Wuhan

Stars Avenue, Wuhan

Wuhan Huaqiao Clinic

Wanda Plaza, Changsha Kaifu